СИНДИКАТ ЕПС „ТЕНТ“

11 500 ОБРЕНОВАЦ

Ул. Б. Урошевића Црног 44

 

SINDIKAT EPS TENT

11500 OBRENOVAC

Ul. B. Uroševića Crnog 44

Tel/fax: +381 (0) 11 8162162 e-mail sindikat.tek@eps.rs

Р Е К Р Е А Ц И Ј А 2017.

КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРЕ ПО КОЈИМА ЋЕ СЕ ЗАПОСЛЕНИ ОГРАНКА ТЕНТ УПУЋИВАТИ НА РЕКРЕАЦИЈУ У ТОКУ 2017.ГОДИНЕ

 

 • Право на коришћење рекреације имају сви запослени у Огранку ТЕНТ.

 • Запослени који користи рекреацију не може у истој години користити и рехабилитацију.

 • Програм рекреације ће се одвијати у периоду мај-октобар 2017.године у складу са расположивим смештајним капацитетима.

 • Подношење пријаве се врши лично у просторијама синдикалне организације којој запослени припада, или на којој је лоциран.

 • Запослени се изјашњава и опредељује за одређену дестинацију, као и за термин коришћења рекреације, али коначну одлуку о терминима упућивања доносе директори Огранка ТЕНТ и директори делова Огранака ТЕНТ или лица која они овласте (непосредни руководиоци), уз уважавање процеса рада, као и жеље и могућности запослених.

 • Термини коришћења, као и рок за подношење пријава истакнут је за сваку дестинацију посебно у овом информатору.

 • Синдикат ЕПС ТЕНТ је у обавези да спискове запослених који се пријаве за рекреацију достави надлежним службама како би се благовремено обавила процедура неопходна за одобравање плаћеног одсуства запосленог.

 • У случају да запослени из неоправданих разлога и без обавештења синдиката напусти објекат пре времена у односу на период на који је упућен сноси трошкове рекреације у целокупном износу за онолико дана колико је раније напустио и губи право коришћења и рекреације и рехабилитације у наредне две године;

 • Превоз се организује искључиво за запослене у унапред утврђеним терминима, за дестинације у Србији и то за најмање пет запослених.

 • У трошковима рекреације Синдикат ЕПС ТЕНТ учествује са 15.000,00 за сваког запосленог без обзира за коју се дестинацију запослени определи.

 • Запослени могу да пријаве и чланове уже породицеза коришћење рекреације и њихове трошкове сносе у целости, са могућношћу плаћања до краја 2017.год.

 • За чланове уже породице неће бити организованог превоза.

 • Запослени не може коришћење рекреације на своје име уступити било ком другом лицу.

 • Све додатне информације се могу добити на телефоне: Синдикат ТЕНТ: 011/8754-940, Синдикат ТЕК:011/8162-162, Синдикат ТЕМ : 064/8852694

 

На основу понуда које су достављене Синдикату ЕПС ТЕНТ од стране туристичких центара запослени се могу определити за један од наведених центара по истакнутим условима.

 

 1. ГРЧКА – БАНБУС ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ( www.banbus.co.rs )

БУДВА : ХОТЕЛ „БАНБУС“

Запослени могу у складу са понудом туристичке агенције Банбус да изаберу термин и дестинацију коју желе у Грчкој или Будви. Рок за пријављивање није ограничен а зависи од попуњености капацитета.

Неопходно је да запослени ЛИЧНО, одласком у агенцију, или путем телефона 011/3625555, изврше предрезервацију жељене дестинације. Агенција ће Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на основу чега ће синдикат послати овлашћеном лицу (непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се одобри плаћено одсуство. Запослени лично прибавља сагласност за плаћено одсуство и доставља га кадровској служби како би му се издало решење о плаћеном одусуству а истовремено и туристичкој агенцији потврдила резервација.

 1. ЧАЊ – ХОТЕЛ БАБОВИЋ

Запослени могу у складу са понудом Хотела „Бабовић“ да изаберу термин из понуде. Рок за пријављивање није ограничен а зависи од попуњености капацитета.Неопходно је да запослени ЛИЧНО, позивом на број 0038269584834  изврше предрезервацју жељеног термина и одређене смештајне јединице на основу чега ће Хотел „Бабовић“ Синдикату ЕПС ТЕНТ доставити предрезервацију коју је запослени извршио, а на основу чега ће синдикат послати овлашћеном лицу (непосредном руководиоцу) податке о запосленом са захтевом да им се одобри плаћено одсуство. Запослени лично прибавља сагласност за плаћено одсуство и доставља га кадровској служби како би му се издало решење о плаћеном одусуству а истовремено и Хотелу „Бабовић“ потврдила резервација.

Смештајни капацитети и понуда хотела се могу погледати на сајту хотела www.hotelbabovic.me

 1. СОКОБАЊА – ХОТЕЛ „БАНБУС“

Цена: 27.000,00

 • Цена обухвата: смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона, 1 улазница за базен Соко терме, 3 излета до Озрена, Wifi, промена пешкира сваког другог дана,а постељине на 5 дана .

 • Доплата за 1/1 собу износи 70% од цене аранжмана

Попуст за децу:

 • До 2 године гратис

 • Деца од 2-7 године која деле лежај са једним од родитеља у двокреветној соби имају попуст од 50%

 • Деца од 2-7 година која користе сопствени лежај имају попуст од 30%

Термини:

21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

 

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

 1. СОКО БАЊА – АПАРТМАНИ КАСКАДЕ И ПАНОНИЈА

Цена :28.700,00

Цена обухвата смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона са боравишном таксом

Смештај је у двокреветним, трокреветним и четворокреветним апартманима.

Термини:

21.05.-31.05.

31.05.-10.06.

10.06.-20.06.

20.06.-30.06.

30.06.-10.07.

10.07.-20.07.

20.07.-30.07.

30.07.-09.08.

09.08.-19.08.

19.08.-29.08.

29.08.-08.09.

08.09.-18.09.

18.09.-28.09.

 

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

 1. ВРЊАЧКА БАЊА- ХОТЕЛ БОРЈАК

реновиран хотел – собе двокреветне и трокреветне

Цена :28.000,00

Термини:

09.06.-19.06.

19.06.-29.06.

29.06.-09.07.

09.07.-19.07.

19.07.-29.07.

29.07.-08.08.

08.08.-18.08.

18.08.-28.08.

05.09.-15.09.

15.09.-25.09.

25.09.05.10.

05.10.-15.10.

 

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

 1. ЗЛАТИБОР- АПАРТМАНИ „МИНА“

Апартмани се налазе на 100м од Хотела „Мона“

Цена :28.000,00

Цена обухвата смештај од 10 ноћења на бази пуног пансиона – шведски сто, са боравишном таксом.

Нема могућности једнокреветних соба.

Апартмани су комплетно опремљени са кухињом и у склопу виле се налази и базен чије је коришћење укључено у цену.

Термини:

25.05.-04.06.

04.06.-14.06.

14.06.-24.06.

24.06.-04.07.

04.07.-14.07.

14.07.-24.07.

24.07.-03.08.

03.08.-13.08.

13.08.-23.08.

23.08.-02.09.

02.09.-12.09.

12.09.-22.09.

22.09.-02.10.

02.10.-12.10.

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

 1. ИВАЊИЦА

Цена: у двокреветној соби : 20.580,00

У једнокреветној соби : 30.580,00

Попусти за децу:

 • Деца до 3 године не плаћају

 • Деца од 3 до 12 година у заједничком лежају имају попоуст од 50 %

 • Деца од 3 до 12 година у посебном лежају имају попуст од 25%

Термини:

05.06.-15.06.

15.06.-25.06.

25.06.-05.07.

05.07.-15.07.

15.07.-25.07.

25.07.-04.08.

04.08.-14.08.

14.08.-24.08.

24.08.-03.09.

03.09.-13.09.

13.09.-23.09.

23.09.-03.10.

03.10.-13.10.

 

Рок за пријављивање до краја априла 2017.године.

Podeli

Обавештење члановима

Синдиката Сменских Радника ПД ТЕНТ - Независност

На основу расписане рекреације и рехабилитације за 2017.г. од стране синдиката ЕПС-ТЕНТ, обавештавамо чланове ССР ПД ТЕНТ- Независност да пријаве могу преузети (попунити) у просторијама сменског синдиката ( ТЕНТ,,А,, - ТЕНТ,,Б,, - ТЕК), где ће бити упознати са целокупном процедуром спровођења истих.

Детаљније информације могу се добити на телефоне:

 • 8726-977 или 11-804.

 • Циско: 713-087

ССР ПД ТЕНТ

-Независност-

Podeli

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
СИНДИКАТ СМЕНСКИХ РАДНИКА ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ ПОТПИСИВАЊЕМ УГОВОРА
СА ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЈЕ ОБЕЗБЕДИО МОГУЋНОСТ
ПЛАЋАЊА АРАНЖМАНА ЗА ЛЕТОВАЊЕ 2017.ГОДИНЕ НА РАТЕ ПУТЕМ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ.
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОВОЉНОСТИ И ПОПУСТА

- ЛОК. 11/804 –
 
АGENCIJE (KLIKNITE NA NAZIV AGENCIJE DA VIDITE PONUDU) :
OKTOPOD TRAVEL - BEZ UVEĆANJA MESEČNIH RATA, BEZ UČEŠĆA SA 10% POPUSTA
TURISTTRADE – 30% UČEŠĆA, SA 7% POPUSTA
GRAND TOURS – 30% UČEŠĆA, SA 10% POPUSTA
SOLE AZUR CELOKUPAN IZNOS NA 9 MESEČNIH RATA
DOMINO TRAVEL – SUBAGENTURA SVIH TUR.AGENCIJA
VUJOVIĆ TRAVEL – SUBAGENTURA SVIH TUR.AGENCIJA
ROBINSON TRAVEL , FLY FLY TRAVEL, EUROTURS I DRUGE TURISTIČKE AGENCIJE
SPECIJALNI POPUST ZA ČLANOVE SINDIKATA KOD SLEDEĆIH AGENCIJA
BANBUS CELOKUPAN IZNOS ARANŽMANA NA RATE BEZ UVEĆANJA DO DECEMBRA
2017.GODINE
PLANA TOURS CELOKUPAN IZNOS ARANŽMANA NA RATE BEZ UVEĆANJA DO DECEMBRA
2017.GODINE
SANI TRADE TOURS CELOKUPAN IZNOS ARANŽMANA DO DECEMBRA TEKUĆE GODINE
BEZ UVEĆANJA SA 10% POPUSTA
FUDEKS INTERNACIONAL CELOKUPAN IZNOS ARANŽMANA NA RATE DO DECEMBRA
2017.GOD.BEZ UČEŠĆA I BEZ UVEĆANJA SA POPUSTIMA IZ KATALOGA
RELAX INTERNACIONAL 30% UČEŠĆA NA 6 MESEČNIH RATA SA POPUSTIMA IZ
KATALOGA (OD 5-30%)

SSR PD TENT-NEZAVISNOST

Podeli

memorandum-novo updated1

Ч Е С Т И Т К А

23.02.2011.-23.02.2017.

СВИМ ЧЛАНОВИМА ССР ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ ЧЕСТИТАМО ГОДИШЊИЦУ ОД ОСНИВАЊА СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ПД ТЕНТ, УЗ ЗАХВАЛНОСТ ЗА 6 ГОДИНА ВЕРНОСТИ, СЛОГЕ, БОРБЕ, ЈЕДИНСТВА И СОЛИДАРНОСТИ!

ССР ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ

Podeli

U prilogu se nalazi ponuda za zaposlene TENT-a.Trenutno je aktuelna kampanja sa kamatom od
1,95% na 12 meseci.
Vrlo bitno da je za vase plate mozemo da ponudim premium-gold na iznose od 1.800.000 rsd sa
periodom od 12 do 96 meseci.

Takodje sto je vrlo bitno jeste da se odobravaju dozvoljeni minusi na 36 meseci a u paketu imamo
i elektronsko bankarstvo i cekove gde mozete placati na odlozeno.

Na portalu Erstebanke se nalazi trenutna aktuelna kampanja a mi mozemo da ponudimo vasim zaposlenima
PREMIUM-GOLD uslove gde u okviru njega se dobija gold master kartica sa mogucnoscu osiguranja
(pomoc na putu ili putno) takodje sa tom karticom podizete na bilo kom bankomatu bez provizije.

Reprezentativni primer:                - iznos 1.000.000 rsd

                                                 - period otplate 96 meseci

                                                 - rata  14,356 rsd

Sa vasim primanjima mozemo da idemo do 1.800.000 rsd takodje sa periodom otplate do 96 meseci
gde bi rata bila 25.841 rsd.

Detalje ponude mozete pogledati ovde >> thumb 101 116

Podeli

Eurobank Srbija Vam predstavlja paket racun za prijem zarade EuroPLATA Premija,sa posebnim pogodnostima samo za zaposlene u JP Elektroprivreda Srbije

 Primere mesecnih rata za razlicite iznose kredita i rokova otplate mozete pogledati ovde >> thumb 101 116

Detalje ponude mozete pogledati ovde >> thumb 101 116

Podeli

Najnovije vesti

 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2022.

  90 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ - ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИСЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX“ УПИС ТРАЈЕ ДО 20.09.2022. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР. 011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
 • ОБАВЕШТЕЊЕ УГАЉ 2022/23.

  56 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавамо Вас да је дана 03. августа 2022.године,вршилац дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, донео Одлуку бр.499711/1-22 о продаји угља запосленима у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ за зимску сезону 2022/2023. годину. Кол...
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2022.

  752 pogodakamoderator
   Termini i cene rehabilitacije 2022.>>  Termini i cene rekreacije 2022. >>    *NAPOMENA* Prijave za rehabilitaciju i rekreaciju U SRBIJI vrse se u prostorijamaSindikata smenskih radnika TENT-JP EPS a prijave za rekreaciju VAN GRANICA SRBIJEvrse se u prostori...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ САCТАНАК ТОМАШЕВИЋ

  207 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС, ДА СУ НА ПОЗИВ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈП ЕПС-а М.ТОМАШЕВИЋА, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА МИЉАН ИГЊАТОВИЋ И ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА –КОЛУБАРА НЕЗАВИСНОСТ- М.РАДОВАНОВИЋ ПРИСУСТВОВАЛИ САСТАНКУ ОДРЖАНОМ СА В.Д.ДИРЕКТОРОМ ЈП ЕПС-а М.ТОМАШЕВИ...
 • OBAVESTENJE - PREDMET ZORAN KRSTIC i DRUGI

  154 pogodakamoderator
  U predmetu Zoran Krstić i dr vs EPS, ročište zakazano za 25.02.2022.godine,nije održano usled činjenice da Sud nije mogao da utvrdi da li je punomoćjeza zastupanje EPS od strane njihovog pravnika-uredno ili nije,pošto nije dostavio sve tražene dokaze u tom smislu. Podeli
 • DOPIS VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

  182 pogodakamoderator
  REPUBLIKA SRBIJA VRHOVNI KASACIONI SUD Predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Jasmini Vasović Predsedniku Građanskog odeljenja Dragiši Slijepčeviću Sednici svih sudija Vrhovnog kasacionog suda Uvažena gospođo Vasović, Poštovani gospodine Slijepčeviću, Poštovane sudije Vrhovnog kasacionog suda R...
 • PRESUDA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA LISTA LJUBICIC I DRUGI

  513 pogodakamoderator
  Kompletan tekst presude vrhovnog kasacionog suda,Rev2 262-20,od 27.05.2021.god,lista Dragoslav Ljubičić i drugi mozete pogledati ovde >> Podeli
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - БАЗЕНИ 2021.

  131 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ДА ЋЕ РЕКРЕАЦИЈУ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СКЦ-А,МОЋИ ДА КОРИСТЕ ОД 01.11.2021., СВАКЕ СРЕДЕ У ТЕРМИНУ ОД 17:00-18:30 ЧАСОВА ЗА УЛАЗАК ПОНЕТИ ПРОПУСНИЦУ ЗА БАЗЕНЕ. ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС Podeli...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2021.

  251 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИС ЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX" УПИС ТРАЈЕ ДО 01.10.2021.СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР.011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
 • PONUDA PELETA 2021.

  346 pogodakamoderator
  Obavestavaju se clanovi SSR TENT - JP EPS o mogucnosti nabavke peleta na rate za grejnu sezonu 2021./22. godinu, od proizvodjaca ATPSZTR „Svičević“,Prijepolje.Za informacije o ceni,nacinu otplate i roku isporuke pozvati tel. 064/1840853,069/3350000 Podeli
Copyright © 2022 ssr pd tent - nezavisnost. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates