Tekst dopisa Sindikata EPS Nezavisnost Inspektoratu za rad u vezi vremena
koriscenja odmora u toku dnevnog rada mozete pogledati ovde >> thumb 101 116

Podeli

ОБАВЕШТЕЊЕ

СИНДИКАТ СМЕНСКИХ РАДНИКА ПД ТЕНТ-НЕЗАВИСНОСТ
ЈЕ УПЛАЋИВАЊЕМ ПОТРЕБНОГ НОВЧАНОГ ИЗНОСА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ
СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА И ОВЕ ГОДИНЕ ОБЕЗБЕДИО ТЕРМИН ЗА КОРИШЋЕЊЕ
„ОБРЕНОВАЧКИХ БАЗЕНА“ (ЗАТВОРЕНОГ)
СВАКЕ СРЕДЕ У ТЕРМИНУ ОД 17⁰⁰-18³⁰ ЧАСОВА
ПОЧЕВ ОД 19.10.2016.ГОД.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПРЕУЗИМАЊА ПРОПУСНИЦЕ ЗА БАЗЕНЕ – ЛОК.11-804
ПРОПУСНИЦЕ ЗА БАЗЕНЕ ОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ВАЖЕ И ЗА ОВУ ГОДИНУ

Podeli

Postovani,

Obavestavam Vas da sam primio dve nove presude.

Presudu Vrhovnog kasacionog suda za S.Mrdaka i drugi

Presudu Osnovnog suda u Obrenovcu za D.Kojica i drugi

Presuda Vrhovnog suda - Srdjan Mrdak vs TENT tekst presude >>thumb 101 116

Prvostepena presuda - Obrenovac - Dejan Kojic vs TENT tekst presude >>thumb 101 116

Podeli

Zaposlenima u JP ,,Elektroprivreda Srbije"

OBRACANJE Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva ,,Nezavisnost"

Drage koleginice i kolege, postovani radnici Elektroprivrede Srbije,
Verovatno ste informisani da je u pregovorima Vlade Srbije i Medunarodnog monetarnog fonda,
postignut sporazum da se u narednih nekoliko godina iz Elektroprivrede Srbije otpusti vise od 5.000 radnika!
,,Vecinski Sindikat:' kome placate clanarinu i koji vas godinama obmanjuje kako se toboze bori za interese
radnika EPS, korumpiran je i placen da aminuje sve odluke Vlade i poslovodstva EPS, pa naravno i da ubedi
radnike da prihvate dobrovoljni odlazak iz Elektroprivrede Srbije!
Godinama su vasi sindikalni predstavnici vama i javnosti u Srbiji servirali otrcane politicko- populisticke
fraze kako je restrukturiranje EPS za njih zavrseno, kako u EPSu nema viska radnika vec manjka posla!!l
Bili
su i ostali produzena ruka svake vlasti posle petooktobarskih promena, a cena te poslusnosti je sto im
poslodavac u JP EPS iz mase vasih zarada uplacuje 7 miliona eura i daje im luksuzne putnicke automobile
da poslusno sprovode sve njegove odluke!
Ne postoji primer u razvijenoj i civilizovanoj Evropi da poslodavac izdvaja sredstva za finansiranje
sindikata, tu se radi o otvorenoj korupciji i mi smo zahtevali od Agencije za brorbu protiv korupcije da istrazi
slucaj finansiranja Sindikata radnika EPS!
Ta korupmirana druzina vasih laznih sindikalista sramno je i po politidkom zadatku podrzala Zakon o
radu, na sva usta hvali vd poslodavca EPS, dobija kvote da zaposljava radnike, bruka sindikalni pokret u
Srbiji i nanosi nesagledivu Stetu sindikatu kao jedinoj organizaciji koja se boriza interese radnika.
Tako vas po zadatku poslodavca ovih dana vasi sindikalni lideri ubeduju kako je dobro za radnike
EPS da uzmete ponudene stimulativne otrpemnine i da napustite preduzece, bez obzira Sto cete imati trajno
umanjenje penzija Dok su druge radnike koji imaju jedan od uslova terali da odu u penziju, istovremeno se
nijedan od vasih nabedenih sindikalnih lidera nije prijavio zauzimanje otrpemnine.
A razlog je vrlo jednostavan. oni su sami bez vaseg znanja napravili izmene Statuta Sindikata EPS u
kojima su sami sebi dodelili povecanje zarada koje se krecu od 1,5 do 2,8 prosednih plata u JP EPS! Tako
ce vase kolege, pojedini sindikalisti naredne godine naplatiti ogromne sume novca za otpremnine, za razliku
od radnika EPS koje ubeduju da prihvate ponudene otpremnine i da do kraja Zivota budu uskraceni za pune
iznose penzijal
Postovani radnici EPS, kao slobodna, nezavisna i reprezentativna organizacija na nivou Republike
Srbije, mi postujemo nepisani kodeks medunarodnog sindikalnog pokreta i ne Zelimo da se mesamo u vasu
slobodno izrazenu volju o pristupanju bilo kom od sindikata, niti je nasa namera da se mesamo u izbor vasih
sindikalnih predstavnika, jer je to stvar vase odluke.
Obracanjem na ovakav nadin Granski sindikat industrije, energije i rudarstva ,,Nezavisnost" Zeli da vam
ukaZe da cete zbog Stetocinskog delovanja vasih sindikalnih predstavnika iz Sindikata radnika EPS, vi platiti
vrlo visoku cenu, dok oni svakog dana povecavaju privilegije i pune svoje dZepove.
Vi ste svojim danonocnim radom u najteZim vremenima za privredu i za gradane Srbije, zasluZili
podrSku sindikalnog pokreta u Srbiji, ali takvu podrsku ne zasluzuju vasi sindikalni predstavnici koji vas
obmanjuju i manipulisu zarad njihovih sopstvenih lidnih interesa.
Postovani radnici EPS, vreme vam nije saveznik, zato Zelimo da ovo nase obracanje primite kao nasu
prijateljsku i kolegijalnu sugestiju da razmiSljate o sebi, o sopstvenoj buducnosti i da donosite odluke koje ce
biti u vasem interesu, umesto da prepustite da takve odluke u vaSe ime donosi sindikat koji se inace nigde u
Evropi ne bi ni mogao nazvati sindikatom!!!

U Beogradu,5.10.2016
Granski sindikat industrije,energije
i rudarstva,,Nezavisnost"

Tekst dokumenta >>thumb 101 116

Podeli

Комплетан текст одговора министра Александра Антића синдикату "ЕПС НЕЗАВИСНОСТ" на захтев за прописивање тачног времена и начина коришћења дневног одмора у ЈП "Електропривреда Србије"
можете погледати овде
>>thumb 101 116

Podeli

На основу члана ЗО. Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије" - Београд (пречишћен
 текст број ЈП ЕПС 12.01.192621/30~16 од 25. маја 2016.године) и Плана оптимизације броја
запослених у ЕПС Групи који је усвојен одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа
«Електропривреда Србије» (ЈП ЕПС 6рој:12.01.З05697/8~16, ад 05. август 2016. године) Надзорни
одбор Јавног предузећа "Електропривреде Србије" - Београд у поступку ванседничног
изјашњавања,дана 30. септембра 2016. године. донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТИМУЛАТИВНОЈ НАКНАДИ ЗА СПОРАЗУМНИ
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

1. у Одлуци о стимулативно] накнади за споразумни престанак радног односа број 12.01.З45129/2~
2016 од 31. августа 2016.године у тачки 2. став 1. подтачка 1. додаје се трећа алинеја која гласи:
- "Запослени који испуњава или ће до краја 2016. године испунити услове за старосну
пензију у складу са чланом 20. у вези члана 19. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 ~одлука УСРС. 84/2004 ~АР. закон,
85/2005, 101/2005 • др. закон. 6312006 ~ одлука УСРС, 5/2009. 107/2009, 101/2010,
I 93/2012,62/2013,108/2013,75/2014 и 142/2014)."
2. У тачки 6. став 1. подтачка 1. додаје се алинеја 1.3. која гласи:
,,1.3 Запослени који испуњава или ће до краја 2016. године испунити услове за старосну пензију у
складу са чланом 20. у вези члана 19. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник
РС". бр. 34/2003, 64/2004 ~одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005· др. закон. 6312006
- одлукаУСРС, 5/2009.107/2009.101/2010.93/2012,62/2013, 108/2913,75/2014 и 142/2014)."
З. Тачке 9. мења се и гласи:
"одлука о исплати стимулативне накнаде запосленима биће реализована у следећим роковима и
та:
• објављивање јавног позива за пријаву запослених за добровољни престанак
радног односа уз исплату стимулативне накнаде на погодан начин који је у
надлежности Сектора за управљање људским ресурсима и Сектора за правне
послове ЈП ЕПС - најкасније до 01. септембра 2016. године; .
~ информисање запослених о свим аспекrима добровољног престанка радног
односа уз исплату стимулативних отпремнина, пружање информација запосленима
о поступку добровольног престанка радног односа уз исплату стимулативних
отпремнина и пружање информација о могућностима за поновно запослење у
складу са програмима Националне службе за запошљавање од стране Групе за
подршку запосленима у сарадњи са Сектором за управљање људским ресурсима
- најкасније до 14. октобра 2016. године.
• рок за подношење пријава по објављеном јавном позиву је у периоду 01.09.•
14.10.2016.годне;
m прикупљање поднетих пријава и понуда обрачунатих износа накнаде, ОДНОСИО
отпремнине и других накнада за сваког запосленог који се пријавио за добровољни
престанак радног односа које спроводи Сектор за управљање ЉУДСКИМ ресурсима
- најкасније до 14. октобра 2016. године,
m издавање сагласности надлежних Извршних директора ЈП ЕПС, односно законског
заступника ЕПС Дистрибуција, Д.О.о. Београд са да~ровољним престанком радног
односа пријављених запослених које прикупља и евидентира Сектор за
управљање људским ресурсима - најкасније до 24. октобра 2016. године,
• ОДЛУЧИВ8њео прихватању, односно одбијању пријава запослених аа споразумни
престанак радног односа уз исплату стимулативне накнаде од стране директора
Послодавца или лица које он овласти уз претходну верификацију испуњености
прописаних услова од стране извршног директора за корпоративне послове ЈП
ЕПС- најкасније до 07. новембра 2016.године,
m подношење жалбе на одлуку - 15 дана од дана достављања одлуке,
- одпучивање по жалби запосленог - до 05.12.2016. године,
m уколико се у току одлучивања о прихватању пријаве запосленог утврди да је
потребно на радном месту на којем ради подносилац пријаве, обучити другог
запосленог ради континуит~та у обављању послова, Послодавац' може одлучити
да запослени има право на исплату стимулативне накнаде али уз услов да остане
да ради још 6 месеци од дана доношења одлуке у циљу обуке другог запосленог,
- раздуживање запослених - до дана престанка раДН9Годноса,
m споразумни престанак радног односа уз исплату накнаде, односно отпремнине и
других накнада са запосленима који се пријаве за престанак радног односа на овај
начин - најкасније до 30.12.2016. године.
- исплата стимулативне накнаде и других припадајућих накнада запосленима којима
престаје радни однос које је у надлежности Сектора за финансИјске послове - У.
року од 30 дана од дана престанка радног односа.
4. Ова одлука о изменама и допунама одлуке о стимулативној накнади за споразумни престанак
радног односа се непосредно примењује у ЈП ЕПС и зависном друштву Оператору дистрибутивног
система "ЕПС Дистрибуција", Д.о.О. Београд.
5. Ради информисања запослених ова одлука се јавно објављује на огласнима таблама у пословним
зградама у седишту Послодавца и пословним зградама на регистровани м адресама огранака
ј Јавног предузећа и Оператора дистрибутивног система, као и адресама рада Техничких центара
ЈП ЕПС, као и на други погодан начин.

Podeli

Najnovije vesti

 • ОБАВЕШТЕЊЕ БАЗЕНИ 2024.

  86 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКАДА СЕ РЕКРЕАЦИЈА НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СКЦ-А,ЗБОГ ПРЕСТАНКА ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ ЗАВРШАВА 01.04.2024. ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС Podeli
 • PONUDA ADDIKO BANKE 2024

  114 pogodakamoderator
  Detalje specijalne ponude Addiko banke za clanove Sindikata Smenskih Radnika TENT mozete pogledati klikom na  Podeli
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2024.

  682 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2024.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2024. години почињу 11.03.2024.године а завршавају се11.04.2024.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова породице). ...
 • OBAVESTENJE OGNJEN BOJKOVIC

  176 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС ДА ЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС НА ПРЕДЛОГ ДЕЛА ЧЛАНОВА СИНДИКАТА, ДОНЕО ОДЛУКУ ДАНОВЧАНА СРЕДСТВА (400.000,00 ДИНАРА) НАМЕЊЕНА ЗА КУПОВИНУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА, УПЛАТИ У ХУМАНИТ...
 • PONUDA - ZEPTER PROGRAM

  288 pogodakamoderator
  Posebna ponuda za članove smenskog sindikata: Kompletan Zepter program na 24 polumesečne rate. Kvalitet, a ne predrasude.  Cene sa odredjenim popustima su mnogo niže nego što mislite.  Priuštite sebi i porodici vrhunske proizvode za svakodnevnu upotrebu. Posebno aktuelni prečišći...
 • REHABILITACIJA I REKREACIJA 2023.

  1126 pogodakamoderator
  Postovane kolege,U prilogu se nalaza spiskovi zaposlenih kojima je odobreno koriscenje rekreacijei rehabilitacije za 2023.godinu.Moze doci do promene termina,jer jos uvek nismo dobili potvrde iz svih rekreacionih i rehabilitacionih centara.Molimo poentere i sefove sluzbi da se za svaki nar...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОР 12.04.2023.

  224 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е У СРЕДУ 12.04.2023.ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ СКУПШТИНА СИНДИКАТА СМЕНСКИХРАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС У САЛИ НА 13м БЛОК 7. НАКОН СКУПШТИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ ЗБОР ЧЛАНОВА СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА, ПОВОДОМ АКТУЕЛНИХДЕШАВАЊА У ЈП ЕПС-у.ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА ДА...
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2023.

  1457 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2023.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2023. години почињу 21.03.2023.године а завршавају се 21.04.2023.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова...
 • OKUPLJANJE ISPRED KASACIONOG SUDA 22.02.2023.

  208 pogodakamoderator
  Rukovodstvo Sindikata Smenskih Radnika –TENT JP EPS podržava okupljanje ispred Kasacionog Suda u Beogradu koje organizuje Dragoslav Ljubičić, i poziva sve zainteresovane zaposlene da uzmu učešće u okupljanju. Министарство унутрашњих послова Полицијска управа за град БеоградБулевар Деспота Сте...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2022.

  310 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ - ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИСЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX“ УПИС ТРАЈЕ ДО 20.09.2022. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР. 011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
Copyright © 2024 ssr pd tent - nezavisnost. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates