Sindikat EPS-Nezavisnost upisan u registar sindikataSindikat EPS-Nezavisnost upisan u registar sindikataSindikat EPS-Nezavisnost upisan u registar sindikata

Podeli

Dana, 17. 09. 2015. godine u Osnovnom sudu u Obrenovcu, održano je ročište po tužbi P1-24/2014. za neisplaćenu nadoknadu za smenski rad, za period 2008 - 2011. Ročištu su prisustvovali, pored advokata Ivoševića i pravnog zastupnika TENT-a i Miodrag Milivojčević, Saša Đorđević i Miodrag Gojković - Niški. Zbog nezavršenog veštačenja, ročište je odloženo za 07.12.2015. godine. 

SINDIKAT SMENSKIH RADNIKA TENT-a

Predsedniku sindikata

Poštovani,

povodom Vašeg predloga za dostavljanjem opšteg izveštaja o trenutnom toku postupaka i sadašnjim očekivanjima, obavšetavam Vas o sledećem.

Poznato Vam je da sudski postupci koji su još uvek aktivni obuhvataju sledeće periode:

-       Mart 2005 – Juna 2007 godine

-       Juli 2007 -  Juli 2010 godina

Nakon što je Vrhovni kasacioni sud, na sednici Građanskog odeljenja od 23.09.2014 godine, zauzeo pravni stav da:

Rad po vremenskom redosledu 12 (rad) - 24 (odmor) - 12 (rad) - 48 (odmor) koji se u stvarnosti kontinuirano obavlja iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu ima karakter smenskog rada, a ne preraspodele radnog vremena.

Smatram da se, u daljem toku postuaka nepobitno mora utvrditi sledeće:

 1.  

Za periodu od marta 2005 – 15. Januara 2007 godine, sam tuženi tvrdi da se primenjivao Poseban kolektivni ugovor EPS-a iz 2002 godine, koji je u članu 43. stav 1. tač. 3 i 4. predvidjao pravo zaposlenog na uvećanje zarade za rad noću -45% i pravo zaposlenog na uvećanje zarade za rad u smeni – 2%. S obzirom da je pravni osnov ove tužbe potraživanje po osnovu uvećanja zarade za rad u smeni, jasno je da je drugotuženi isplaćivao manji procenat uvećanja zarade (2%) od minimalnog procenta koji propisuje Zakon o radu (26%), što znači da je drugotuženi, suprotno članu 8. stav 1. Zakona o radu, tužiocima dao manje prava, odnosno nepovoljnije uslove rada, od prava i uslova utvrdjenih zakonom.

Za ovaj period tužena strana u dosadašnjem toku postupka ne tvrdi, niti je dostavila dokaze, da je uvećanje zarade za rad u smeni ušlo u osnovnu zaradu. Prema tome, imajući u vidu sada vladajući stav da Vaš raspored rada nije preraspodela rada, već smenski rad, i imajući u vidu da nema dokaza da je prilikom utvrdjivanja osnovne zarade vrednovano uvećanje zarade za rad u smeni – smatram da je nesporno da vam pripada razlika od isplaćenog do maksimalnih 26%

 1.  

U periodu 15. Januar 2007 – 11.05.2007 godine, opšti akt koji je bio u primeni kod tuženog je bio – Pravilnik o radu. Pravilnik o radu, u članu 26. je predvidjao uvećanje zarade po osnovu rada u smeni, pa shodno tome poslodavac je imao obavezu da uvećanje zarade za rad u smeni  - uvećava za iznos odredjen članom 108. Zakona o radu, što znači za 26%.

I za ovaj period tužena strana u dosadašnjem toku postupka ne tvrdi, niti je je dostavila dokaze, da je uvećanje zarade za rad u smeni ušlo u osnovnu zaradu. Prema tome, imajući u vidu sada vladajući stav da Vaš raspored rada nije preraspodela rada, već smenski rad, i imajući u vidu da nema dokaza da je prilikom utvrdjivanja osnovne zarade vrednovano uvećanje zarade za rad u smeni – smatram da je nesporno da vam pripada razlika od isplaćenog do maksimalnih 26%

 1.  

U periodu od 11.05.2007 do kraja utuženog perioda, primenjivao se Kolektivni ugovor privrednog društva TENT d.o.o. Obrenovac, od 27.04.2007 godine, koji je stupio na snagu – 11.05.20107 godine. Ovaj kolektivni ugovor nije predvidjao uvećanje zarade za rad u smeni, pa stoga tuženi ima izvršiti uvećanje za iznos odredjen članom 108. Zakona o radu, što znači za 26%, umanjen za iznos uvećanja koji je navodno ušao u osnovnu zaradu na osnovu Metodologije od 26.04.2015 godine.

Medjutim, upravo kod pitanja – da li se u slučaju uračunavanja uvećanja zarade za rad u smeni prilikom vrednovanja osnovne zarade, u iznosu manjem od 26%, tužiocima ima isplatiti razlika ili im ista ne pripada – i dalje postoje nedoumice u sudskoj praksi.

S tm u vezi postoje različta tumačenja kako nekih Apelacionih sudova u R.Srbiji, tako i nadležnog Ministarstva za rad, koja su Vam jako dobro poznata.

Upravo iz tog razloga, kako bi se izbegle dalje nedoumice (iako postoje uveravanja pojedinih sudija Vrhovnog kasacionog suda da takva razlika pripada zaposlenima) u jednom broju predmeta gde je to bilo moguće, iniciran je – Postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja, shodno odredbama novog Zakona o parničnom postupku. Suština tog postupka, ukoliko prvostepeni sud dozvoli takvu proceduru, jeste da Vrhovni kasacioni sud u roku od 60 dana zauzme pravni stav o tom spornom pitanju.

Prema tome, kao što sam to već naveo, za potraživanja tužilaca koja se odnose za period mart 2005 – april 2007 godina, nema dokaza da je uvećanje zarade po osnovu rada u smeni ušlo u vrednovanje osnovne zarade. Medjutim, za deo potraživanja koja se odnose na period maj 2007 pa nadalje, tuženi tvrdi da je ovaj vid uvećanja zarade ušao prilikom vrednovanja osnovne zarade sa 6,7% na bazi Metodologije.

Iz tog razloga, inicirana je procedura rešavanja spornog pravnog pitanja, kao posledne nejasne stvari u ovim sporovima. Brojna tumačenja ove odredbe, odnosno spornog pravnog pitanja, koje sam dobio učestvujući na pojedinim stručnim seminarima, kroz odgovore na konkretna pitanja, jasno ukazuju da zaposleni imaju pravo na takvu razliku.

Očekujem da takvo tumačenje izda i Vrhovni kasacioni sud.

Advokatska kancelarija Ivošević

U Beogradu, 29.05.2015 godine

Podeli

POZIV SA PRVOMAJSKO PROTESTNO OKUPLJANJE

На основу Посебног Колективног Уговора за Електропривреду Србије, расписује се пријављивање за упућивање на рекреацију у 2015.години.

Дестинације >>>

Услови и критеријуми коришћења рекреације:

 • запослени који користи рекреацију не може користити и рехабилитацију у истој години
 • право на коришћење рекреације имају сви запослени у ПД ТЕНТ д.о.о. Обреновац
 • учешће запослених у трошковима рекреације износи:

                       ван Србије 50%

                       у Србији 30%

 • за коришћење рекреације могу се пријављивати и чланови уже породице
 • запослени је дужан да лично попуни пријаву за рекреацију са свим потребним и траженим подацима
 • Пријаве ће се подносити у просторијама Синдиката Сменских Радника ПД ТЕНТ“Независност“канцеларија на ТЕНТ-у „А“
 • Све детаљније информације – лок.11/804;дир.бр.872-6-732 и на бр.тел.председника комисије за рекреацију – Андреја Васиљевић-069-202-5-321
 • за коришћење рекреације у изабраним терминима потребно је приложити сагласност непосредног руководиоца ( директора огранка) за плаћено одсуство
 • број корисника рекреације мора бити у складу са средствима која се издвајају по Посебном КУ члан 27, став 5 као и по основу учешћа корисника у трошковима по том основу
 • уколико број пријављених корисника из појединог огранка буде већи од финансијских могућности, синдикалне организације ће сносити евентуалне додатне трошкове за чланове своје синдикалне организације.
 • Уколико запослени откаже коришћење рекреације плаћа следеће трошкове:
 • 20 дана пре почетка коришћења не плаћа ништа
 • 10 дана пре коришћења плаћа 50% укупних трошкова по пријави
 • 5 дана пре коришћења плаћа 100% укупних трошкова по пријави

 

Podeli

На основу Посебног Колективног Уговора за Електропривреду Србије, расписује се пријављивање за упућивање на рехабилитацију у 2015.години.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА  ЋЕ  СЕ  ОДВИЈАТИ  У  ПЕРИОДУ – МАЈ, ЈУН, СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР 2015.ГОД. И ОРГАНИЗОВАЋЕ СЕ У СЛЕДЕЋИМ РХ ЦЕНТРИМА >>>

К Р И Т Е Р И Ј У М И

 • Запослени који користи рехабилитацију не може у истој години користити и рекреацију
 • Право на коришћење рехабилитације имају сви запослени у ПД ТЕНТ д.о.о. Обреновац
 • Учешће запослених у трошковима рехабилитације износи 30%
 •  Због ограниченог броја места у РХ центрима за коришћење рехабилитације се не могу пријављивати чланови породица
 • Уколико запослени жели да на рехабилитацију поведе члана породице, дужан је да изврши резервацију за њега и овери административну забрану везано за плаћање трошкова свог члана породице
 •  Запослени је дужан да лично попуни пријаву за упућивање у РХ центар са свим потребним подацима који се наводе у пријави
 • Пријаве ће се подносити у просторијама Синдиката Сменских Радника ПД ТЕНТ „Независност“-канцеларија на ТЕНТ-у “А“ најкасније до 30. априла 2015.године
 • Пријаве поднешене после 30. априла нећесе узимати у разматрање
 • Одлуку о томе у који се РХ центар запослени упућује доноси медицина рада
 • Одлука о томе у ком се термину запослени упућује доноси непосредни руководилац запосленог или директор огранка
 • Рехабилитација ће се користи у трајању од 10 дана
 • У случају да запослени из неоправданих разлога и без обавештења Синдиката , напусти рехабилитацију пре времена у односу на период упућивања, сноси трошкове целокупне рехабилитације
 • Превоз се организује само за групе у утврђеним терминима. Уколико запослени из неких разлога рехабилитацију користу ван утврђених термина, трошкове превоза сноси лично
 • Рок отплате је у складу са условима појединих РХ центара а који су истакнути у овом информатору

Podeli

Najnovije vesti

 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2022.

  61 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ - ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИСЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX“ УПИС ТРАЈЕ ДО 20.09.2022. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР. 011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
 • ОБАВЕШТЕЊЕ УГАЉ 2022/23.

  33 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавамо Вас да је дана 03. августа 2022.године,вршилац дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, донео Одлуку бр.499711/1-22 о продаји угља запосленима у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ за зимску сезону 2022/2023. годину. Кол...
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2022.

  685 pogodakamoderator
   Termini i cene rehabilitacije 2022.>>  Termini i cene rekreacije 2022. >>    *NAPOMENA* Prijave za rehabilitaciju i rekreaciju U SRBIJI vrse se u prostorijamaSindikata smenskih radnika TENT-JP EPS a prijave za rekreaciju VAN GRANICA SRBIJEvrse se u prostori...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ САCТАНАК ТОМАШЕВИЋ

  181 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС, ДА СУ НА ПОЗИВ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈП ЕПС-а М.ТОМАШЕВИЋА, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА МИЉАН ИГЊАТОВИЋ И ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА –КОЛУБАРА НЕЗАВИСНОСТ- М.РАДОВАНОВИЋ ПРИСУСТВОВАЛИ САСТАНКУ ОДРЖАНОМ СА В.Д.ДИРЕКТОРОМ ЈП ЕПС-а М.ТОМАШЕВИ...
 • OBAVESTENJE - PREDMET ZORAN KRSTIC i DRUGI

  131 pogodakamoderator
  U predmetu Zoran Krstić i dr vs EPS, ročište zakazano za 25.02.2022.godine,nije održano usled činjenice da Sud nije mogao da utvrdi da li je punomoćjeza zastupanje EPS od strane njihovog pravnika-uredno ili nije,pošto nije dostavio sve tražene dokaze u tom smislu. Podeli
 • DOPIS VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

  161 pogodakamoderator
  REPUBLIKA SRBIJA VRHOVNI KASACIONI SUD Predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Jasmini Vasović Predsedniku Građanskog odeljenja Dragiši Slijepčeviću Sednici svih sudija Vrhovnog kasacionog suda Uvažena gospođo Vasović, Poštovani gospodine Slijepčeviću, Poštovane sudije Vrhovnog kasacionog suda R...
 • PRESUDA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA LISTA LJUBICIC I DRUGI

  475 pogodakamoderator
  Kompletan tekst presude vrhovnog kasacionog suda,Rev2 262-20,od 27.05.2021.god,lista Dragoslav Ljubičić i drugi mozete pogledati ovde >> Podeli
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - БАЗЕНИ 2021.

  113 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ДА ЋЕ РЕКРЕАЦИЈУ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СКЦ-А,МОЋИ ДА КОРИСТЕ ОД 01.11.2021., СВАКЕ СРЕДЕ У ТЕРМИНУ ОД 17:00-18:30 ЧАСОВА ЗА УЛАЗАК ПОНЕТИ ПРОПУСНИЦУ ЗА БАЗЕНЕ. ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС Podeli...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2021.

  229 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИС ЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX" УПИС ТРАЈЕ ДО 01.10.2021.СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР.011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
 • PONUDA PELETA 2021.

  323 pogodakamoderator
  Obavestavaju se clanovi SSR TENT - JP EPS o mogucnosti nabavke peleta na rate za grejnu sezonu 2021./22. godinu, od proizvodjaca ATPSZTR „Svičević“,Prijepolje.Za informacije o ceni,nacinu otplate i roku isporuke pozvati tel. 064/1840853,069/3350000 Podeli
Copyright © 2022 ssr pd tent - nezavisnost. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates