Po odluci G.O. SSR PD TENT-a komisije za procenu štete su krenule u obilazak poplavljenih domaćinstava. Formirane su dve komisije i od utorka su u obilasku. Nakon utvrđenog stanja na terenu izvršiće se nabavka potrebnog materijala. Sva obaveštenja i uputstva pratite na oglasnim tablama, na ovim  stranicama kao i na našoj FB stranici.

Dana 11.06.2014. godine održan je sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata i poslovodstva u vezi sa novonastalom situacijom. Na ovom linku možete pogledati zapisnik sa pomenutog sastanka kao i kakve su odluke donete u vezi sa rekreacijom, rehabilitacijom i pomći za ugrožene radnike TENT-a.

Podeli

Zbog novonastale situacije u vezi sa nemogućnosti isporuke uglja sa Kolubarskih kopova, Sindikat Smenskih Radnika PD TENT će izvršiti nabavku uglja iz Pljevlja. Tehničke karakteristike ovog ugla možete pogledati ovde

Pojedinačne prijave za nabavku uglja će biti moguće kada se sazna cena uglja dopremljena u Obrenovac. U cenu uglja će biti uračunata cena u rudniku plus prevoz do Obrenovca. Prevoz od istovarnog mesta u Obrenovcu do pojedinačnog domaćinstva biće naknadno organizovan po rasporedu koji bude utvrđen. Cena prevoza će zavisiti od kilometraže.

Cena uglja će biti izražena u evrima a naplata će se vršiti u dinarskoj protivrednosti i vršiće se u ratam do 15 decembra. (Poslednja rata će biti korektivna). 

Podeli

Данас, 05.06.2014. са почетком у 09 часова одржана је седница изборне комисије која је донела одлуку о замрзавању изборног процеса. Детаље можете прочитати овде>>>>

Седница Г.О. почела је у 11 часова. Седници, поред чланова Г.О. ССР ПД ТЕНТ-а присуствовали су и Милорад Пановић – председник ИЕЕР Независност и Драган Весић – потпреседниk ИЕЕР Независност.

На седници Г.О. су донете следеће длуке:

Помоћ поплављеним члановима ССР ПД ТЕНТ-а

На основу долуке Г.О. у најкраћем року а најкасније до понедељака биће формиране комисије које ће обићи све чланове ССР ПД ТЕНТ-а који су пријавили штету од поплава у људске ресурсе. ( спискови преузети из људских ресурса ).

Комисија ће бити састављене од изабраних активиста ССР ПД ТЕНТ-а и стручњака грађевинске струке који долазе из братских синдиката грађевинског сектора а који су чланови нашег синдиката УГС Независност.

Комисија ће евидентирати степен оштећења а стручњаци ће извршити процену потребног грађевинског материјала који је неопходан за санирање штете. Помоћ ССР ПД ТЕНТ-а ће бити у основном грађевинском материјалу ( машински малтер, глет маса, изолациони материјали, боје, грађевински лепкови.... )  Наш синдикат, УГС Независност је понудио и услуге занатлија, тако да ће оштећени чланови имати могућност да се изјасне да ли желе само грађевински материјал или и материјал и услуге одређеног профила занатлија.

Након формирања комисија ће најпре кренути у обилазак насеља из којих се повукла вода и биће обрађивано насеље по насеље. Пре доласка чланови ће бити контактирани на бројеве телефона који су оставли у пријави.

Напомена: Ова комисија нема везе са комисијама које формира послодавац.

Набавка огрева за наступајућу грејну сезону

ССР ПД ТЕНТ ће у наредном периоду ступити у контакт са прозвођачима угља који нису угрожени поплавама и уложити максималан напор да набави потребне количине угља за све чланове ССР ПД ТЕНТ-а који су писали угаљ. Спискови са захтевима за набавку угља биће преузети из штаба за угаљ и на основу истих утврдити потребне количине.

Уколико се уговоре довољне количине угља биће формирана комисија која ће контактирати чланове и која ће координирати набавком.

Закон о раду

Милорад Пановић – председник ИЕЕР Независност и Драган Весић – потпреседниk ИЕЕР Независност су известили Г.О. ССР ПД ТЕНТ-а да је УГС Независност као и други репрезентативни синдикат (ССС ) изашао из преговора у вези са Законом о раду јер није задовољан последњим предлогом Закона. У наредном периоду се очекује радикализација синдикалне борбе. 

 

Г.О. ССР ПД ТЕНТ-а

Podeli

ССР ПД ТЕНТ – ''Независност'' обавештава све своје чланове, који то до сада нису урадили да се пријављивање штете од поплаве врши на обрасцу у Служби људских ресурса на локацији ТЕНТ ''А'' или преко званичног сајта ПД ТЕ ''Никола Тесла''.

Захтев за солидарну  материјалну помоћу за запослене чији су стамбени објекти оштећени у поплавама у складу са чланом 54 став 2 КУ подноси се такође, на прописаном обрасцу уз фотокопију личне карте на ТЕНТ ''А'' у служби људских ресурса (канцеларија поред архиве).

Пријављивање за плаћено одсуство у складу са чланом 17 тачка 11 КУ врши се код непосредног руководиоца.

ССР ПД ТЕНТ – ''Независност'' још једном позива своје чланове који нису угрожени поплавама да покажу солидарност и физичким радом помогну колегама чији су стамбени објекти страдали у поплавама због рашчишћавања простора и припрема за санацију истих.

Обавештавамо све своје чланове да ће ССР ПД ТЕНТ – ''Независнот'' учинити максимум на прибављању грађевинског материјала и обучених лица за обављање мајсторских радова и за обављање санације стамбених објеката. Такође, учинићемо максимум за стварање најповољнијих услова за набавку неопходног намештаја и покућства.

Подела помоћи од стране ССР ПД ТЕНТ – ''Независност'' ће се вршити према степену угрожености. Позивамо све чланове ССР ПД ТЕНТ – ''Независност'' да се јаве у синдикат и пријаве штету и врсту помоћи која им је неопходна. Пријављивање насталих штета се врши код синдикалних повереника припадајућих подружница.

Такође, 02.06.2014. ПД ТЕНТ је објавио оглас за давање зајма за побољшање услова становања па позивмо своје чланове који имају потребу за овим зајмом да се код надлежних стручних служби ПД ТЕНТ распитају  о условима заучешће на конкурсу.

Рекреација и рехабилитација ће бити обављене у складу са могућностима због новонастале ситуације па се моле сви чланови да на позив представника синдиката потврде, одустану или промене термин коришћења рекреације или рехабилитације.

Такође, обавештавамо своје чланове да због одлуке РБ ''Колубаре'' о неиспоруци угља за огрев да ће ССР ПД ТЕНТ '''Независност'' дати свој максимум  за организацију набавке огревног материјала по најбољим условима за све своје чланове којима је неопходно.

И на крају још једном позивамо све своје чланове на максимало поштовање радне и техничко-технолошке дисциплине јер наша процена је да се запослени у ПД ТЕНТ, због стања на Коповима РБ ''Колубара'' (недостатка угља) тек долазе тешки дани у којима ћемо морати показати максимум јединства, солидарности и стручности.

Што се тиче изборних активности о њима ће званични став дати изборна комисија ССР ПД ТЕНТ посебним обавештењем.

                                      

     ССР ПД ТЕНТ

                                   Драгослав Љубичић, председник

Podeli

Синдикат Сменских Радника изражава најискреније саучешће породицама страдалих у поплавама које су задесиле наш град и регион.

Такође, пружамо подршку свим колегама које су претрпеле материјалну штету услед поплавног таласа.ССР ПД ТЕНТ-Независност ће превасходно својим члановима а и осталим угроженима у складу са степеном угрожености изаћи у сусрет на неколико начина.Већ смо ступили у контакт са централом Независност и договорили ангажовање мајстора и занатлија свих профила (паркетари, молери, тапетари, водоинсталатери,итд.), у сарадњи са Синдикатима „Независност“ у дистрибутивним предузећима ЕПС-а договорено је ангажовање електричара на отклањању штета на електро инсталацијама.

Што се тиче новчане помоћи, она ће бити додељивана у складу са могућностима. Такође ССР ПД ТЕНТ- Независност позива све своје чланове који немају штета од поплаве, да својим добровољним физичким радом, помогну својим колегама на рашчишћавању простора ради стварања могућности за сушење простора због почетка рада поменутих занатлија на санацији штете.

Такође, позивамо све колеге на максимално поштовање радне и техничко-технолошке дисципплине, јер наше процене су да за запослене у ПД ТЕНТ, због стања на коповима РБ „Колубара“ тек долазе тешки дани у којима ћемо морати показати максимум јединства, солидарности и стручности.

Што се тиче редовних активности, попут завршетка Статутом утврђене процедуре за изборе(приговори и жалбе), другог круга избора за председника Синдиката, рехабилитације и рекреације,исте ће бити настављене одмах по нормализацији стања у ПД ТЕНТ-у.

Још једном позивамо све чланове а и остале запослене у ПД ТЕНТ-у, на максималну солидарност и толеранцију једних према другима, јер морамо максималну пажњу посветити опстанку нашег предузећа.

                        ССР ПД ТЕНТ,Драгослав Љубичић, председник 

Podeli

         U Briselu održana regionalna  konferencija sindikata globalne federacije IndustriALL

 

 

Upućen apel za pomoć radnicima TENT i RB Kolubara

 

U organizaciji INdustriALL najveće svetske sindikalne federacije koja okuplja više od 55 miliona članova iz 142 zemlje sveta, u Briselu je 22.-23. 05. 2014. održana regionalna  konferencija za Evropu,  sindikata članica ove svetske federacije.  Na konferenciji je učestvovao Milorad Panović, predsednik Granskog sindkata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“,  koji je istovremeno predstavljao sindikate iz regiona Balkana.

Centralna tema ove svetske konferencije bila je posvećena na primeni globalnih sporazuma koje je svetska federacija IndustriALL potpisala sa najvećim multinacionalnim kompanijama na svetu, od kojih su neke prisutne u Srbiji i drugim državama bivše SFRJ.

Na insistiranje generalnog sekretara IndustriALL, kolege Jyrki Raine, preko sto učesnika konferencije  iz Nemačke, Francuske, Rusije, SAD,Turske, Švedske,Grčke, Velike Britanije, Španije, Gruzije, Belorusije, Ukrajine,  informisano je o katastrofalnim poplavama koje su teško pogodile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.

Generalni sekretar Jyrki Raina, koji je inače predsedavao ovim velikim sindikalnim skupom i Kemal Ozkan zamenik generalnog sekretara, zamolili su Milorada Panovića, predsednika Granskog sindkata IER NEZAVISNOST da u desetominutnom izlaganju iznese informacije i podatke o katastrofalnim posledicama poplavnog talasa koji je pogodio Srbiju.  Dok su grčevitom borbom radnika, građana, vojske i policije spašeni termoelektrana TENT A Obrenovac, kao i kopovi i termoelektrana „Drmno“ Kostolac,  katrastrofalni poplavni talas  potopio je  dva najveća površinska kopa u RB „Kolubara“.

Na taj način je ozbiljno ugrožen rad elektroenergetskog sistema u narednih nekoliko meseci,  pa je Milorad Panović  u ime Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“  uputio apel za pomoć radnicima u Srbiji koji su ostali bez svojih domova i najnužnijeg pokućanstva, posebno radnicima kompanije TENT i RBKolubara.  Zatražio je da se uputi  hitna pomoć rudarskom basenu „Kolubara“, pre svega u snažnim pumpama snage nekoliko megavata, koje bi što pre ispumpavale vodu iz potopljenog kopa Tamnava zapadno polje, kako bi se obezbedilo snabdevanje ugljem termoelektrane TENT B  a time stabilizovao elektroenergetski sistem Srbije.

Svi učesnici konferencije dali su snažnu podršku apelu za solidarnu pomoć kolegama u Srbiji i usvojili  su zaključak da  svaki sindikat pojedinačno i  u korodinaciji sa svetskom federacijom IndustriALL upute pomoć ugroženim radnicima u Srbiji.

U Beogradu, 26.05. 2014.

Granski sindikat industrije, energije

i rudarstva „Nezavisnost“

                                                                                                                                        

Dragan Vesić, izvršni sekretar

Podeli

Najnovije vesti

 • ОБАВЕШТЕЊЕ БАЗЕНИ 2024.

  114 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКАДА СЕ РЕКРЕАЦИЈА НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СКЦ-А,ЗБОГ ПРЕСТАНКА ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ ЗАВРШАВА 01.04.2024. ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС Podeli
 • PONUDA ADDIKO BANKE 2024

  132 pogodakamoderator
  Detalje specijalne ponude Addiko banke za clanove Sindikata Smenskih Radnika TENT mozete pogledati klikom na  Podeli
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2024.

  775 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2024.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2024. години почињу 11.03.2024.године а завршавају се11.04.2024.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова породице). ...
 • OBAVESTENJE OGNJEN BOJKOVIC

  203 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС ДА ЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР ССР ТЕНТ-ЈП ЕПС НА ПРЕДЛОГ ДЕЛА ЧЛАНОВА СИНДИКАТА, ДОНЕО ОДЛУКУ ДАНОВЧАНА СРЕДСТВА (400.000,00 ДИНАРА) НАМЕЊЕНА ЗА КУПОВИНУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА, УПЛАТИ У ХУМАНИТ...
 • PONUDA - ZEPTER PROGRAM

  306 pogodakamoderator
  Posebna ponuda za članove smenskog sindikata: Kompletan Zepter program na 24 polumesečne rate. Kvalitet, a ne predrasude.  Cene sa odredjenim popustima su mnogo niže nego što mislite.  Priuštite sebi i porodici vrhunske proizvode za svakodnevnu upotrebu. Posebno aktuelni prečišći...
 • REHABILITACIJA I REKREACIJA 2023.

  1142 pogodakamoderator
  Postovane kolege,U prilogu se nalaza spiskovi zaposlenih kojima je odobreno koriscenje rekreacijei rehabilitacije za 2023.godinu.Moze doci do promene termina,jer jos uvek nismo dobili potvrde iz svih rekreacionih i rehabilitacionih centara.Molimo poentere i sefove sluzbi da se za svaki nar...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОР 12.04.2023.

  236 pogodakamoderator
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е У СРЕДУ 12.04.2023.ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ СКУПШТИНА СИНДИКАТА СМЕНСКИХРАДНИКА ТЕНТ-ЈП ЕПС У САЛИ НА 13м БЛОК 7. НАКОН СКУПШТИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ ЗБОР ЧЛАНОВА СИНДИКАТА СМЕНСКИХ РАДНИКА, ПОВОДОМ АКТУЕЛНИХДЕШАВАЊА У ЈП ЕПС-у.ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА ДА...
 • REKREACIJA I REHABILITACIJA 2023.

  1467 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТЕЊЕЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ ОГРАНКА ТЕНТ РЕКРЕАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 2023.године Пријаве за рекреацију и рехабилитацију у 2023. години почињу 21.03.2023.године а завршавају се 21.04.2023.године. Право на пријаву рехабилитације имају искључиво запослени(без трећих лица-чланова...
 • OKUPLJANJE ISPRED KASACIONOG SUDA 22.02.2023.

  218 pogodakamoderator
  Rukovodstvo Sindikata Smenskih Radnika –TENT JP EPS podržava okupljanje ispred Kasacionog Suda u Beogradu koje organizuje Dragoslav Ljubičić, i poziva sve zainteresovane zaposlene da uzmu učešće u okupljanju. Министарство унутрашњих послова Полицијска управа за град БеоградБулевар Деспота Сте...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗИМНИЦА 2022.

  318 pogodakamoderator
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ССР ТЕНТ - ЈП ЕПС ДА ЈЕ ПОЧЕО УПИСЗИМНИЦЕ ИЗ АСОРТИМАНА „BIOFOODEX“ УПИС ТРАЈЕ ДО 20.09.2022. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ.БР. 011-872-6-977 ЛОК.11-804 Podeli
Copyright © 2024 ssr pd tent - nezavisnost. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates